Home
Agenda
Foto’s
De Botters
  HD 2
  RD 28
Nieuws
Meer info
Contact
De RD28 en de HD2 zijn beide Westwalbotters en van oorsprong zeilende vissersschepen op de (voormalige) Zuiderzee. Beide schepen zijn ruim 100 jaar oud en recentelijk gerestaureerd in de botterwerkplaats op Willemsoord in Den Helder.

Stichting
De Stichting Helderse Botters - opgericht op 19 juni 2015 bij Mr. Gregory Deul, notaris in Den Helder - is geregistreerd als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven met RSIN nummer 855301612.
De stichting bestaat geheel uit vrijwilligers en probeert deze unieke botters als cultureel erfgoed, d.m.v. charter en sponsoring door particulieren en bedrijven, voor het nageslacht in de vaart te houden.

Doelstelling
De doelstelling zoals in de statuten vermeld is:
  1. het in goede staat behouden van de authentiek gerenoveerde historische botters "HD2" en "RD28", die oorspronkelijk werden gebruikt voor de vangst van ansjovis en haring op de voormalige Zuiderzee en als zodanig cultuurhistorische monumenten zijn uit eind negentiende eeuw/begin twintigste eeuw;
  2. het organiseren van zeiltochten met deze botters op de Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer en andere binnenwateren, voor met name jongeren uit sociaal zwakkere milieus en geestelijke en/of lichamelijk gehandicapten, om een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en ervaring in groepsverband van deze personen;
  3. het op historisch ambachtelijke en educatieve wijze van vissen op de Waddenzee en het IJsselmeer om daarmee een oorspronkelijke vorm van de visserij te behouden.
En voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles inderuimste zin van het woord.

Beleidsplan
In het beleidsplan wordt ondermeer aangegeven dat de stichting functioneert met de inzet van onbezoldigde vrijwilligers. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers.
Download hier het beleidsplan...

Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit:
VoorzitterGert de Haas
SecretarisWim Dettmers
PenningmeesterGerm Siegersma
Coördinator onderhoudDirk Reitsma
VaarcoördinatorFrans Gorter

Bezoekadres en ligplaatsen
Stichting Helderse Botters
Willemsoord 73
1781AS Den Helder